Waterstanden

Onze producten zijn voor een deel afkomstig uit eigen winlocaties in Duitsland, België en Frankrijk.

Aanvoer van deze producten gebeurt grotendeels over het water. Dagelijks lossen binnenvaartschepen in onze opdracht ladingen op diverse locaties.

De waterstand is een belangrijk aspect in dat logistieke proces. Een lage waterstand zorgt ervoor dat de schepen minder  kunnen laden.

Kijk voor een overzicht van de meest actuele waterstanden  op onderstaande links :

Boven Rijn - Maxau

Boven Rijn - Kaub

Midden Rijn - Keulen

Beneden Rijn - Ruhrort

facebook  linkedin  twitter