Grind en gebroken grind

Grind (Moraene) wordt al vele jaren in zowel ronde als gebroken vorm toegepast als primaire toeslagstof bij de productie van asfalt-  en betonproducten.

Vanaf de Bovenrijn wordt  uit diverse eigen groeves  vanuit Helmlingen (D), Gerstheim (F), Hirtzfelden (F) en Weil am Rhein (D) grind geleverd aan diverse beton- en asfaltfabrieken. Het basismateriaal wordt afgegraven en daarna gescheiden in diverse fracties.

De ronde grind wordt door een zeef- en wasinstallatie op basis van standaard R.A.W.-normen  geproduceerd. De grove fractie dient als basis voor de productie van gebroken grind en wordt door
de breek-, zeef- en wasinstallatie in diverse graderingen geproduceerd.

Productinformatie

Heeft u meer vragen over grind en gebroken grind, dan kunt u contact opnemen met ons.