Waterpasserende bestrating: Porodrain® Systeem

Het Porodrain®-systeem bergt, infiltreert, zuivert en voert hemelwater vertraagd af. Riolen en kolken zijn hierdoor overbodig. Dankzij de zuiverende werking van het speciale onderpakket verdwijnen er geen schadelijke stoffen naar de ondergrond en het oppervlaktewater. Het waterbergend vermogen is hoog door de unieke poreuze korrels in de fundering.

Keuze uit verschillende systemen (Normal Use, Heavy Use, Lichtgewicht systeem)

Opgebouwd uit met op elkaar afgestemde materialen

Voor stedelijk waterbeheer op een natuurlijke en duurzame wijze

Ruim assortiment waterpasserende stenen

Ook in lichtgewicht variant voor zettingsgevoelige gebieden

Toepasbaar in heel Nederland

 

Oplossingen wateroverlast

Het gebruik van de ruimte is bepalend voor de keuze van het juiste type systeem. Dit heeft invloed op de keuze voor het type waterpasserende steen als ook het onderpakket. Porodrain® is de oplossing voor modern stedelijk waterbeheer. Met een ruime keuze uit verharding en met een specifiek op gebruik afgestemd onderpakket.

De ontwikkeling van Porodrain® is een samenwerking tussen MBI en H&B Grondstoffen.

ProductinformatiePorodrain, bestrating met hoge waterdoorlatendheid, waterpasserende bestrating, waterpasserende verharding, waterpasserend, waterpasserende stenen, waterpasserende tegels

Heeft u vragen over Porodrain® Systeem, dan kunt u contact opnemen met ons.